หน้าแรก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมโครงการ สื่อองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูล

 

ประวัติความเป็นมา


แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก


แผนปฏิบัติการประจำปี


คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ


รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
 

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดแสดงนิทรรศการภายในงาน ทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ดังนี้

- ปลาพื้นถิ่นเชียงแสน ผึ้งโก๋น ข้าวพื้นเมืองเชียงแสน

- พืชพื้นบ้านสู่งานวิจัย หญ้าเปีย หญ้าซูด้า มะพร้าวนกกก ข้าวปั้นพระฤาษี โผงเผง รางแดง ลิงลาว

- พืชอาหารและเมนูอาหารจาาติพันธุ์ลั๊วะ ได้แก่ เกิดก๋าใส่ตู๋ปี๊ (แกงตู๋ปี๊ใส่ปลา) เกิดตู๋ก่าเลอะ (แกงตู๋กาเลอะ) โต๊ะขุปัน (น้ำพริกหมูสามชั้น) โต๊ะถั่วเน่า โต๊ะมะเขือส้ม (น้ำพริกมะเขือเทศ)

- อาหารจากสวนของกิ๋นบ้านเฮา ได้แก่ น้ำพริกอ่อง น้ำว่านกาบหอยมะนาวโซดา แกงแคไก่ ข้าวเกรีียบถั่วเน่า น้ำมะพร้าวผสมน้ำคั้นใบย่านางและน้ำใบเตย น้ำดอกดาหลา น้ำลูกหม่อนโซดามะนาว ยำส้มโอน้ำปข้าวหนุกงา น้ำชาใบหม่อนมะนาว น้ำพริกมะแขว่น มันเกรียบ น้ำตะไคร้ใบเตย ผักกาดจอ ขนมมันเทศ น้ำผึ้งมะนาว คุกกี้ถั่วเน่า พิซซ่าหน้าดักแด้ เบอเกอร์ไส้ดักแด้ ลาบหมี่ดักแด้ แคบหมู

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776028 053-776000 ต่อ 1602  
E-mail : biodiversitycru@gmail.com