ชื่อวิทยาศาสตร์ Auricularia auricularis Judae      ชื่อวิทยาศาสตร์   Amaranthus spinosus L.  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดหูหนู ชื่อท้องถิ่น ผักหมหนาม
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและใบ
วิธีการใช้ เอาะ, ซุป, แกง วิธีการใช้ แกง, ซุป, คั่ว
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Craterellus aureus Berk. & Curt     ชื่อวิทยาศาสตร์   Amaranthus tricolor L.  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดขมิ้นน้อย  ชื่อท้องถิ่น ผักขมสี
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน,ใบ
วิธีการใช้ แกง วิธีการใช้ แกง, ซุป, คั่ว
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Craterellus odoratus (Schwein.) Fr.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Amaranthus viridis L.  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดแสด ชื่อท้องถิ่น ผักหม
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและใบ
วิธีการใช้ คั่ว, แกง วิธีการใช้ แกง, ซุป, คั่ว
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Lentinus squarrosules Mont.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Allium fistulosum L.  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดขอนขาว ชื่อท้องถิ่น หอมบั่ว
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ หัวและใบ
วิธีการใช้ แกง, แอ๊บ, เอาะ วิธีการใช้ ใส่ลาบ, ใส่แกง
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์  Lactarius volemus (Fr.) Fr.       ชื่อวิทยาศาสตร์   Spondias pinnata (L. f.) Kurz  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดฮาด ชื่อท้องถิ่น หมากกอก
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ยอด
วิธีการใช้ แกง, ซุป วิธีการใช้ ผักเคียง
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Russula virescens (Schaeff.) Fr.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Spondias pinnata (L. f.) Kurz  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดหล่ม ชื่อท้องถิ่น หมากกอก
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ผล, ใบและยอดอ่อน
วิธีการใช้ แกง วิธีการใช้ เครื่องเทศ
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Russula virescens (Schaeff.) Fr.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Anona squamosa L.  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดหล่ม ชื่อท้องถิ่น เขียบ
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ผล, ใบและยอดอ่อน
วิธีการใช้ แกง วิธีการใช้ แกงใส่ไก่
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Russula densifolia (Secr.) Gill.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Anona squamosa L.  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดถ่านเล็ก ชื่อท้องถิ่น เขียบ
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ผล, ใบและยอดอ่อน
วิธีการใช้ แกง, ซุป วิธีการใช้ แกงใส่ไก่
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Astraeus hygrometricus (Pers.) Margan     ชื่อวิทยาศาสตร์   Anethum graveolens L.  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดเผาะ ชื่อท้องถิ่น ผักชี
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ทั้งต้น
วิธีการใช้ หมก, แกง, คั่ว วิธีการใช้ เครื่องเทศ
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Termitomyces  clypeatus Heim .     ชื่อวิทยาศาสตร์   Centella asiatica (L.) Urb.  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดคน ชื่อท้องถิ่น ผักหนอก
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ทั้งต้น
วิธีการใช้ แกง วิธีการใช้ ผักเคียง, ยำ, ซุป
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Termitomyces  fuliginosus Heim.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Eryngium foetidum L.  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดปลวก ชื่อท้องถิ่น หอมเป
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ทั้งต้น
วิธีการใช้ แกง, เอาะ, น้ำพริก, ปิ้ง วิธีการใช้ เครื่องเทศ
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Termitomyces  microcarpus (Berk. Et Broome) Heim.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Marsdenia glabra Costantin  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดไก่น้อย ชื่อท้องถิ่น ผักแส่ว
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน
วิธีการใช้ แกง, เอาะ วิธีการใช้ ซุป
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Limnocharis flava (L.) Buchenau     ชื่อวิทยาศาสตร์   Colocasia esculenta (L.) Schott  
ชื่อท้องถิ่น ก้านจอง
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน ชื่อท้องถิ่น บอน
วิธีการใช้ ลวก, ปิ้งตำน้ำพริก, ซุป ส่วนที่ใช้ ใบอ่อน
    วิธีการใช้ แกงบอน, หลามบอน
       
                หน้า 1 2 3 4   5 กลับสู่หน้าหลัก    
                       
หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | งานวิจัย | แหล่งเรียนรู้ | สื่อองค์ความรู้ | หลักสูตร | ติดต่อเรา