ชื่อวิทยาศาสตร์ Auricularia auricularis Judae     ชื่อวิทยาศาสตร์   Craterellus aureus Berk. & Curt  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดถะโล๊ะ ชื่อท้องถิ่น เห็ดแผด 
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก
วิธีการใช้ แกง วิธีการใช้ แกง
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Craterellus odoratus (Schwein.) Fr.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Lentinus squarrosules Mont  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดผึ้ง ชื่อท้องถิ่น เห็ดนอง
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก
วิธีการใช้ แกง วิธีการใช้ แกง
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Lactarius volemus (Fr.) Fr.        ชื่อวิทยาศาสตร์   Russula densifolia (Secr.) Gill  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดแดง ชื่อท้องถิ่น เห็ดถ่าน
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก
วิธีการใช้ แกง วิธีการใช้ แกง
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Russula virescens (Schaeff.) Fr.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Astraeus hygrometricus (Pers.) Margan)  
ชื่อท้องถิ่น เห็ดข่า, เห็ดขาว ชื่อท้องถิ่น เห็ดถอบ
ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก ส่วนที่ใช้ ทั้งดอก
วิธีการใช้ แกง วิธีการใช้ แกง
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Phlogacanthus pulcherrimus T. Anderson     ชื่อวิทยาศาสตร์   Thunbergia laurifolia Lindl.  
ชื่อท้องถิ่น ดีปลากัง ชื่อท้องถิ่น ว่านจืด
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน
วิธีการใช้ ผักเคียงกับลาบ วิธีการใช้ แกง
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Amaranthus viridis L.  
ชื่อท้องถิ่น ผักข้าวใหม่ ชื่อท้องถิ่น ผักหมไข่
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน ลำต้นและใบ ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและลำต้น ใบ
วิธีการใช้ นึ่งกินกับน้ำพริก วิธีการใช้ นึ่ง, ผัดใส่ไข่
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium ascolanicum L.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Allium fistulosum L.  
ชื่อท้องถิ่น หอมแดง ชื่อท้องถิ่น หอมบั่ว
ส่วนที่ใช้ หัวใต้ดิน ส่วนที่ใช้ หัวและใบ
วิธีการใช้ เครื่องแกง วิธีการใช้ ใส่ลาบ, ใส่แกง
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium sativum L.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Anethum graveolens L.  
ชื่อท้องถิ่น หอมขาว ชื่อท้องถิ่น ผักจี
ส่วนที่ใช้ หัวใต้ดิน ส่วนที่ใช้ ใบและลำต้น
วิธีการใช้ เครื่องแกง วิธีการใช้ แกง
                       
                  หน้า 1 2 3 4   5 6 7 กลับสู่หน้าหลัก  
                       
หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | งานวิจัย | แหล่งเรียนรู้ | สื่อองค์ความรู้ | หลักสูตร | ติดต่อเรา