ชื่อวิทยาศาสตร์ Diplazium esculentum (Retz.)     ชื่อวิทยาศาสตร์   Coccinia  grandis (L.) Voigt  
  Sw. ชื่อท้องถิ่น ผักแคบ
ชื่อท้องถิ่น ผักกูด ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและผลอ่อน
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน วิธีการใช้ แกง, คั่วใส่ไข่
วิธีการใช้ แกง, ผัด    
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Basella alba L.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Cucumis sativa L.  
ชื่อท้องถิ่น ผักปั้ง ชื่อท้องถิ่น มักแตงซ้ง
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและดอกอ่อน ส่วนที่ใช้ ผลอ่อน
วิธีการใช้ แกงใส่ชิ้นส้ม วิธีการใช้ กินกับน้ำพริก
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Markhamia stipulata (Wall.) Seem. var. stipulata     ชื่อวิทยาศาสตร์   Cucumis sativa L.  
ชื่อท้องถิ่น ดอกแก ชื่อท้องถิ่น มักแตงจิง
ส่วนที่ใช้ ดอก ส่วนที่ใช้ ผลอ่อน
วิธีการใช้ ผัด, แกง, กินสด, นึ่งกันกับน้ำพริกน้ำผัก วิธีการใช้ กินกับน้ำพริก
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Oroxylum indicum (L.) Vent     ชื่อวิทยาศาสตร์   Cucurbita moschata Dachesne.  
ชื่อท้องถิ่น ก๋ากะเดิ่ง ชื่อท้องถิ่น มักแฟง
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและผล ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและผล
วิธีการใช้

ยอดอ่อนกินกับลาบ ผล ปิ้ง กินกับลาบหรือส้า  ผัดใส่ชิ้นหมู

วิธีการใช้ แกง
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva  magna (Lour.) DC.       ชื่อวิทยาศาสตร์   Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr.  
ชื่อท้องถิ่น ผักส้มกุ่ม ชื่อท้องถิ่น มักกะดอม
ส่วนที่ใช้ ดอกและใบอ่อน ส่วนที่ใช้ ผลอ่อน
วิธีการใช้ ผักส้ม วิธีการใช้ แกง
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Carica papaya L.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Lagernaria seceraria (Molina) Standl.  
ชื่อท้องถิ่น ก้วยสะเปา ชื่อท้องถิ่น มักน้ำเต้า
ส่วนที่ใช้ ผล ส่วนที่ใช้ ผลอ่อน
วิธีการใช้ ตำส้ม วิธีการใช้ แกง
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Commelina diffusa Burm.     ชื่อวิทยาศาสตร์     Luffa acutangula Roxb.    
ชื่อท้องถิ่น ผักกาบปี ชื่อท้องถิ่น มักโอบ
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและผล
วิธีการใช้ แกง, จอ, นึ่งกันกับน้ำพริก วิธีการใช้ แกง
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forssk.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Momordica  charantia L.  
ชื่อท้องถิ่น ผักบุ่ง ชื่อท้องถิ่น มักฮ่อย
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและใบ ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและผล
วิธีการใช้ ผัด, แกงส้ม วิธีการใช้ ลวกกินกับน้ำพริก
                       
                  หน้า 1 2 3   4 5 6 7 กลับสู่หน้าหลัก  
                       
หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | งานวิจัย | แหล่งเรียนรู้ | สื่อองค์ความรู้ | หลักสูตร | ติดต่อเรา