ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica cochinchinensis  (Lour.) Spreng.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Glycine max (L.) Merr.  
ชื่อท้องถิ่น ผักโหดา ชื่อท้องถิ่น ถั่วเหลือง (ถั่วเน่า) 
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและผลอ่อน ส่วนที่ใช้ เมล็ด
วิธีการใช้ แกง, ผัด วิธีการใช้ เครื่องแกง
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Dioscorea sp.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Lablab purpureus (L.) Sweet  
ชื่อท้องถิ่น มันอ้อน ชื่อท้องถิ่น มักแปบ
ส่วนที่ใช้ หัวใต้ดิน ส่วนที่ใช้ ผล
วิธีการใช้ นึ่งทำขนม วิธีการใช้ นึ่ง, ยำ,แกง
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit  
ชื่อท้องถิ่น โกสน ชื่อท้องถิ่น กระถิน
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน
วิธีการใช้ แกง วิธีการใช้ กินสดกับน้ำพริก
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Plukenetia volubilis L.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Neptunia oleracea Lour.  
ชื่อท้องถิ่น ถั่วดาวอินคา ชื่อท้องถิ่น ผักหละน้ำ
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน
วิธีการใช้ ลวกกินกับน้ำพริก วิธีการใช้ ผัด, แกงส้ม
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia concina (Willd.) DC.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Pisum sativum L.  
ชื่อท้องถิ่น ส้มป่อย ชื่อท้องถิ่น ยอดถั่วน้อย
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน ส่วนที่ใช้ ยอด
วิธีการใช้ ลวกกินกับน้ำพริก วิธีการใช้  
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia  pennata (L.) Willd. subsp. insuavis(Lace) I. C. Nielsen     ชื่อวิทยาศาสตร์   Sesbania grandiflora (L.)  
  Poir.
ชื่อท้องถิ่น ดอกแก
ชื่อท้องถิ่น ผักหละ ส่วนที่ใช้ ดอก,ยอดอ่อน
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน วิธีการใช้ แกง
วิธีการใช้ แกง,ลวกกินกับน้ำพริก    
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Arachis hypogaea L.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Tamarindus indica L.  
ชื่อท้องถิ่น ถั่วดิน ชื่อท้องถิ่น มักขาม
ส่วนที่ใช้ เมล็ด ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและผล
วิธีการใช้ เครื่องเทศ, ขนม วิธีการใช้ แกงแค, แกงใส่ปลา
                       
                  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 กลับสู่หน้าหลัก  
                       
หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | งานวิจัย | แหล่งเรียนรู้ | สื่อองค์ความรู้ | หลักสูตร | ติดต่อเรา