ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. sesquipedalis (L.) Verdc.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Abelmoschus esculentus (L.)  
  Moench
ชื่อท้องถิ่น มักเขือมื่น
ชื่อท้องถิ่น ถั่วสายเซ้อ ส่วนที่ใช้ ผลอ่อน
ส่วนที่ใช้ ผลอ่อน วิธีการใช้ แกง
วิธีการใช้ ผัด, แกง, กินสด    
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Ottelia alismoides (L.) Pers.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Bombax ceiba L.  
ชื่อท้องถิ่น ดอกงิ้ว
ชื่อท้องถิ่น สันตะวา ส่วนที่ใช้ เกสรเพศผู้
ส่วนที่ใช้ ใบและก้านใบ วิธีการใช้ ทำน้ำเงี้ยว
วิธีการใช้ ซุปผัก    
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Hydrolea zeylanica (L.) Vahl     ชื่อวิทยาศาสตร์   Hibiscus sabdariffa L.  
ชื่อท้องถิ่น ส้มปู้
ชื่อท้องถิ่น ดีเยี่ยน ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน
ส่วนที่ใช้ ลำต้นอ่อน วิธีการใช้ แกงใส่ปลา
วิธีการใช้ คั่ว, ต้ม    
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Pittosporopsis kerrii Craib     ชื่อวิทยาศาสตร์   Azadirachta indica A. Juss.  
ชื่อท้องถิ่น มักขม ชื่อท้องถิ่น สะเลียม
ส่วนที่ใช้ เมล็ดและยอดอ่อน ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและดอกอ่อน
วิธีการใช้ ต้มกินใน, ยอดอ่อนนึ่งกินกับน้ำพริก วิธีการใช้ ลวกกินกับลาบ
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์

Mentha cordifolia Opiz. ex Fresen

    ชื่อวิทยาศาสตร์   Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman  
ชื่อท้องถิ่น หอมโดน  ชื่อท้องถิ่น ผักอีหมอ
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและใบ ส่วนที่ใช้ ใบ
วิธีการใช้ ใส่ลาบ วิธีการใช้ ยำ (ใส่มะนาวและส้มป่อย)
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum africanum Lour.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Parabaena sagittata Miers ex Hook. f. & Thomson  
ชื่อท้องถิ่น ผักก้อมก้อ  ชื่อท้องถิ่น ผักหนัง
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและใบ ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อน
วิธีการใช้ ใส่แกง วิธีการใช้ แกง
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum tenuiflorum L.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Tiliacora triandra (Colebr.) Diels  
ชื่อท้องถิ่น โหระพา ชื่อท้องถิ่น ย่านาง
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและใบ ส่วนที่ใช้ ใบ
วิธีการใช้ ใส่แกง วิธีการใช้ แกงหน่อ
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum tenuiflorum L.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Artocarpus heterophyllus Lam.  
ชื่อท้องถิ่น กะเพา  ชื่อท้องถิ่น มักหนุน
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและใบ ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและผลอ่อน
วิธีการใช้ ผัด วิธีการใช้ ยอดอ่อนกินกับส้มตำ, ผลอ่อน แกง
                       
                  หน้า 1 2 3   4 5 6 7 กลับสู่หน้าหลัก  
                       
หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | งานวิจัย | แหล่งเรียนรู้ | สื่อองค์ความรู้ | หลักสูตร | ติดต่อเรา