ชื่อวิทยาศาสตร์ Eichhornia crassipes     ชื่อวิทยาศาสตร์   Solanum lycopersicum L.        
(Mart.) Solms ชื่อท้องถิ่น มักเขือส้ม
ชื่อท้องถิ่น ผักตบ ส่วนที่ใช้ ผลสุก
ส่วนที่ใช้ ยอด วิธีการใช้ แกง
วิธีการใช้ แกงส้ม    
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Solanum melongena L.  
ชื่อท้องถิ่น มักเขือหำม้า
ชื่อท้องถิ่น มักปิน ส่วนที่ใช้ ผลอ่อน
ส่วนที่ใช้ ผลสุกแห้ง วิธีการใช้ แกง, ผัด, ตก
วิธีการใช้ ทำน้ำหวาน    
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus x aurantifolia (Christm.) Swingle     ชื่อวิทยาศาสตร์   Solanum torvum Sw.               
ชื่อท้องถิ่น มักแค้งฟ้า
ชื่อท้องถิ่น มักนาว ส่วนที่ใช้ ผลอ่อน
ส่วนที่ใช้ ผล วิธีการใช้ แกง
วิธีการใช้ เครื่องปรุงรส    
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Solanum sp.  
ชื่อท้องถิ่น มักเขือขม
ชื่อท้องถิ่น มักแขว๋น ส่วนที่ใช้ ผล
ส่วนที่ใช้ ผลแก่แห้ง วิธีการใช้ แกง
วิธีการใช้ เครื่องปรุงรส    
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Houttuynia cordata Thunb.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Alpinia galanga (L.) Willd.  
ชื่อท้องถิ่น ผักคาวตอง ชื่อท้องถิ่น ข่า
ส่วนที่ใช้ ยอดอ่อนและใบ ส่วนที่ใช้ เหง้าและลำต้นอ่อน
วิธีการใช้ กินสดกับลาบ วิธีการใช้ เครื่องแกง ลำต้นอ่อนนึ่งกินกับน้ำพริก
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum L.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Amomum maximum Roxb.  
ชื่อท้องถิ่น พริก ชื่อท้องถิ่น จี่กุ๊ก
ส่วนที่ใช้ ผล ส่วนที่ใช้ ดอกและผลอ่อน
วิธีการใช้ เครื่องปรุงรส วิธีการใช้ นึ่งกินกับน้ำพริก
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum capsicoides All.      ชื่อวิทยาศาสตร์   Amomum maximum Roxb.  
ชื่อท้องถิ่น มักเขือขื่น ชื่อท้องถิ่น จี่กุ๊ก
ส่วนที่ใช้ ผล ส่วนที่ใช้ ดอกและผลอ่อน
วิธีการใช้ ส้า วิธีการใช้ นึ่งกินกับน้ำพริก
       
                       
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum capsicoides All.     ชื่อวิทยาศาสตร์   Zingiber officinale Roscoe.  
ชื่อท้องถิ่น มักเขือผอย ชื่อท้องถิ่น ขิง
ส่วนที่ใช้ ผล ส่วนที่ใช้ เหง้า
วิธีการใช้ แกง วิธีการใช้ เครื่องแกง
       
                       
                  หน้า 1 2 3   4 5 6 7 กลับสู่หน้าหลัก  
                       
หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | งานวิจัย | แหล่งเรียนรู้ | สื่อองค์ความรู้ | หลักสูตร | ติดต่อเรา